Kombinované ohrievače vody


 • Závesné, zvislé

 

Kombinované akumulačné ohrievače určené pre zavesenie na stenu o objemoch 80–200 litrov.

Horizontálné rozostupy kotvových skrutiek (450 mm) výrobca zachováva po celú dobu histórie výroby pre ľahšiu výmenu vyslužilých ohrievačov.


 • Možnosti ohrevu


 • Elektrickou energiou.
  Keramické výhrevné teleso ovládané prevádzkovým termostatom a istené bezpečnostným termostatom (tepelnou poistkou).Teplotný rozsah 5–74 stupňov Celsia. Pripojovacie napätie 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz. Elektrické krytie IP 45 umožňuje umiestenie ohrievača do zóny 1 podľa ČSN 33 2000–7–701.
 • Výmenníkom. Ohrievač je možné napojiť na externý teplovodný zdroj s max. teplotou 110 stupňov Celzia a tlaku 1 MPa. Podľa výkonu zdroja je nutné priradiť i ohrievač s príslušným výkonom výmenníka. Výmenník pracuje v nútenom obehu i v samotiažnom systéme. Čidlo regulácie vyhrevnej vody je možné vložiť do spoločnej objímky s čidlami elektroinštalácie.

 • Hlavné využitie

 • Príprava TUV pre objekty s teplovodným ústredným vykurovaním na plyn, tuhé paliva v zimnom období.
 • Ohrev elektrickou energiou mimo vykurovaciu sezónu s možnosťou využitia nízkého tarifu elektrickej energie (nočný prúd).
 • Príslušenstvo

 • Poistný ventil
 • Výbava na želanie

 • Cirkulačný vstup
 • Výhrevné teleso s výkonom 4 kW a zapojením 3 PE-N 400 V/50 Hz

Technické parametre ohrievačov

TypOKC 80OKC 100OKC 125OKC 160OKC 180OKC 200
 Závesné, zvislé – výmeník 0,41 m2Závesné, zvislé – výmeník 0,7 m2Závesné, zvislé – výmeník 0,7 m2Závesné, zvislé – výmeník 0,7 m2Závesné, zvislé – výmeník 0,7 m2Závesné, zvislé – výmeník 0,7 m2
Objem [l]7595120147175195
Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa]0,60,60,60,60,60,6
Napätie [V]230230230230230230
Príkon [W]2 0002 0002 0002 0002 2002 200
Elektrické krytieIP 45IP 45IP 45IP 45IP 45IP 45
Výška ohrievača [mm]7368811 0461 2351 2001 300
Priemer ohrievača [mm]524524524524584584
Maximálna hmotnosť ohrievača bez vody [kg]425258667681
Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C [hod]2,533,8555,5
Maximálny prevádzkový pretlak výmeníka [MPa]111111
Teplomenná plocha [m2]0,410,680,680,680,680,68
Menovitý tepelný výkon pri teplote vyhrevnej vody 80 °C a prietoku 310 l/hod [W]7 0009 0009 0009 0009 0009 000
Doba ohrevu výmeníkom z 10 °C na 60 °C [min]504855757786
Menovitý tepelný výkon pri teplote výhrevnej vody 80 °C a prietoku 720 l/hod [W]9 00017 00017 00017 00017 00017 000
Doba ohrevu výmeníkom z 10 °C na 60 °C [min]322328354045
TypOKC 100/1 m2OKC 125/1 m2OKC 160/1 m2OKC 180/1 m2OKC 200/1 m2
 Závesné, zvislé – výmeník 1 m2Závesné, zvislé – výmeník 1 m2Závesné, zvislé – výmeník 1 m2Závesné, zvislé – výmeník 1 m2Závesné, zvislé – výmeník 1 m2
Objem [l]95120160180200
Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa]0,60,60,60,60,6
Napätie [V]230230230230230
Príkon [W]2 0002 0002 0002 2002 200
Elektrické krytieIP 45IP 45IP 45IP 45IP 45
Výška ohrievača [mm]8811 0461 2351 2001 300
Priemer ohrievača [mm]524524524584584
Maximálna hmotnosť ohrievača bez vody [kg]5864728288
Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C [hod]33,8555,5
Maximálny prevádzkový pretlak výmeníka [MPa]11111
Teplomenná plocha [m2]1,081,081,081,081,08
Menovitý tepelný výkon pri teplote vyhrevnej vody 80 °C a prietoku 720 l/hod [W]24 00024 00024 00024 00024 000
Doba ohrevu výmeníkom z 10 °C na 60 °C [min]1417232628

Rez ohrievačom vody


Dokumentácia na stiahnutie

nameDokumentácia na stiahnutie
Technický list OKC 80-125
nameDokumentácia na stiahnutie
Technický list OKC 100-125 1m2
nameDokumentácia na stiahnutie
Technický list OKC 160-200
nameDokumentácia na stiahnutie
Technický list OKC 160-200 1m2
nameDokumentácia na stiahnutie
Návod na obsluhu OKC1m2
nameDokumentácia na stiahnutie
Návod na obsluhu OKCE_OKC1m2_4kW_SK

Fotogaléria