• Ohrievače pre solárne systémy

Ohrev teplej vody pomocou slnečných kolektorov je typickým príkladom využitia slnečnej energie. Systém je pomerne jednoduchý, účinný a spoľahlivý.
Skúsenosti ukazujú, že dobre navrhnuté kvalitné zariadenie dokáže ušetriť až 70 % ročných nákladov spojených s prípravou teplej vody.
Solárne systémy dokážu pracovať vďaka vyspelým technológiám s účinnosťou až 80 %.

Solárny systém je riadený regulátorom, ktorý spína čerpadlovú jednotku podľa teplotného rozdielu medzi slnečnými kolektormi a zásobníkom teplej vody.
Dohrievanie teplej vody sa v prípade potreby urobí el. vykurovacou jednotkou, pri type NTRR tiež pomocou horného výmenníka kotlom.

 • Údaje o ohrievačoch vody SOLAR SET a SOL:

 • smaltovaná oceľová nádoba

  nízké tepelné straty

  možnosť dodatočnej inštalácie elektrickej vykurovacej jednotky TJ 6/4¨

  súčasťou horčíková anóda, na želanie zákazníka možnosť inštalácie napájanej bezúdržbovej titánovej anódy

  izolácia hrúbky 60 mm z tvrdej polyuretánovej bezfreónovej peny
 • V ohrievači SOLAR SET je naviac:

 • výrobcom predmontovaná čerpadlová jednotka REGUSOL 130 s prietokom 2–15 l/min

  riadiaca jednotka pre solárny okruh

  na vstupe do spodného výmenníka je namontovaná samoťažná brzda FLOW STOP na zamedzenie samovoľnej cirkulácie média v solárnom okruhu.
 • Prehľad solárnych ohrievačov vody

Stacionárne 1MPa – obsahujú riadiacú jednotku a čerpadlovú jednotku
PrevedenieTyp (číslice – objem ohrievača v litroch)EUR s DPH
StacionárneOKC 300 NTR/SOLAR SET825,21
 OKC 300 NTRR/SOLAR SET940,46
Stacionárne 1MPa
PrevedenieTyp (číslice – objem ohrievača v litroch)EUR s DPH
StacionárneOKC 200 NTRR/SOL ( s dvoma výmenníkmi )500,98
 OKC 250 NTRR/SOL ( s dvoma výmenníkmi )536,79
 OKC 300 NTRR/SOL ( s dvoma výmenníkmi )594,08
 OKC 400 NTR/SOL (s jedným výmenníkom )927,75
 OKC 400 NTRR/SOL ( s dvoma výmenníkmi )992,85
 OKC 500 NTR/SOL (s jedným výmenníkom )1022,15
 OKC 500 NTRR/SOL ( s dvoma výmenníkmi )1164,91
 • Fotovoltaické ohrievače

 • Elektrické ohrievače vody typu OKFE AC / DC používajú na ohrev vody dva zdroje elektrického prúdu. Striedavý (AC) prúd je z elektrickej siete a jednosmerný (DC) prúd je z fotovoltaických panelov, ktoré zabezpečujú ekologicky čistú výrobu teplej vody a šetrí nemalé finančné prostriedky používateľa pri úsporách plynu, alebo elektrickej energie zo siete.
PrevedenieTypEUR s DPH
StacionárneOKFE 100 AC/DC 1,5 kW 
 OKFE 125 AC/DC 2 kW 
 OKFE 160 AC/DC 2 kW 
 • Ceny sú platné od 1.8.2015, sú uvedené spolu s DPH