Prehľad akumulačných nádrží

Akumulačné nádrže s vnútorným zásobníkom
VyhotoveniaTyp
Akumulačné nádrže s vnútorným zásobníkom s prírubou alebo s nátrubkom 6/4"NADO 500 v1
 NADO 750 v1
 NADO 1000 v1
Akumulačné nádrže s vnútorným zásobníkom s prírubami pre montáž prírubovej vykurovacej jednotky TPK a výmeníkom 1,5 m2NADO 500 v2
 NADO 750 v2
 NADO 1000 v2
Akumulačné nádrže s vnútorným zásobníkom s prírubou pre montáž prírubovej vykurovacej jednotky TPK a dvoma výmeníkmi 1,5 m2NADO 500 v3
 NADO 750 v3
 NADO 1000 v3
Akumulačné nádrže s vnútorným nerezovým prietokovým zásobníkom, trubkovým výmenníkom a dvomi nátrubky pre elektrickú vykurovaciu jednotku typu TJNADO 300/20 v6
 NADO 500/25 v6
 NADO 750/35 v6
 NADO 1000/45 v6
Akumulačná nádrž s vnútorným zásobníkom, trubkovým výmenníkom a dvoma nátrubky pre elektrickú vykurovaciu jednotku typu TJNADO 500/200 v7
 NADO 750/200 v7
 NADO 1000/200 v7
  
 NADO 800/35 v9
 NADO 1000/35 v9