Akumulačné nádrže bez vnútorného zásobníka

Akumulačné nádrže bez vnútorného zásobníka
VyhotoveniaTyp
Akumulačné nádrže bez vnútorného zásobníka s možnosťou rozmiestnenia jednej až troch prírubNAD 250 v1
 NAD 500 v1
 NAD 750 v1
 NAD 1000 v1
Akumulačné nádrže bez vnútorného zásobníka s možnosťou rozmiestnenia nátrubkov G 6/4" NAD 500 v2
 NAD 750 v2
 NAD 1000 v2
Akumulačné nádrže bez vnútorného zásobníka s prírubou pre montáž prírubovej vykurovacej jednotky TPK alebo bez príruby len s nátrubkamiNAD 300 v3
 NAD 500 v3
 NAD 750 v3
 NAD 1000 v3
Akumulačné nádrže bez vnútorného zásobníka s prírubou pre montáž prírubovej vykurovacej jednotky TPK a výmeníkom 1,5 m2 NAD 500 v4
 NAD 750 v4
 NAD 1000 v4
Akumulačné nádrže bez vnútorného zásobníka s prírubou pre montáž prírubovej vykurovacej jednotky TPK a dvoma výmeníkmi 1,5 m2NAD 500 v5
 NAD 750 v5
 NAD 1000 v5