Zásobníky teplej vody stacionárne 0,6 MPa


 • S bočnou prírubou

 

Novšia rada smaltovaných nepriamovýhrevných ohrievačov k postaveniu na zem v objemoch 100–300 litrov so smaltovanou nádobou a výkonným jedným alebo od typu 200 litrov s dvoma výmeníkmi pre ohrev TUV z externého zdroja alebo kombináciou rôznych zdrojov.

Pri prepojení oboch výmeníkov do série možeme získať zdroj TUV o výkone až 57 kW.


 • Ohrievač je vybavený reguláciou teploty TUV (termostat pre ovládanie trojcestného ventilu alebo obehového čerpadla) pre napätie 230 V/50 Hz, do 200 litrov poistným ventilom a vývodom pre cirkuláciu.
  V dolnej časti ohrievača je umiestený revizny prírubový otvor pre čistenie vnútra nádoby a prípadné vloženie pomocného elektrického ohrevu rady TPK z príslušenstva.
  Pre použitie ohrievača pre solárny systém je u ohrievačov nad 200 litrov k dispozícii hrdlo 6/4", umiestnené nad solárnym výmeníkom pre elektrickú výhrevnú jednotku TJ z oddielu príslušenstva.

 • Hlavné využitie

 • Ohrev TUV celoročně výhrevnou vodou z plynového kotla pre zapojenie s prednostným ohrevom TUV.
 • Pre typ OKC x NTRR je možná kombinácia plynového kotla a alternatívneho zdroja energie alebo pri prepojení oboch výmeníkov do série nepriamovýhrevný zásobník pre kotle nad 24 kW.

Technické parametre ohrievačov

Stacionárne 0,6 MPa – s bočnou prírubou
TypOKC 160 NTR/BPOKC 200 NTR/BPOKC 250 NTR/BPOKC 300 NTR/BP
Objem [l]155210250300
Hmotnosť [kg]7792103111
Výška ohrievača [mm]1 0181 3281 5081 597
Priemer ohrievača [mm]584584584670
Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa]0,60,60,60,6
Maximálny prevádzkový tlak výmeníka [MPa]1111
Maximálna teplota výhrevnej vody [°C]110110110110
Maximálna teplota TUV . [°C] 80808080
Výhrevná plocha spodného výmeníka [m2]1,451,451,451,5
Výhrevná plocha horného výmeníka [m2]
Výkon spodného/horného výmeníka (SV/HV) [kW]32323235
Trvalý výkon TUV .*/SV ./HV . [l/hod]9909909901 100
Doba ohrevu z 10 °C na 60 °C (výmeníkom) [min]17222824
Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C (2,2 kW) [hod]4,55,578,5
Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C (3–6 kW) [hod] 6–3
Elektrické krytieIP 44IP 44IP 44IP 44
 • TUV – teplá úžitková voda
 • *) Teplá úžitková voda 45 °C
Stacionárne 0,6 MPa – s bočnou prírubou
TypOKC 200 NTRR/BPOKC 250 NTRR/BPOKC 300 NTRR/BP
Objem [l]195245295
Hmotnosť [kg]103112127
Výška ohrievača [mm]1 3281 5081 597
Priemer ohrievača [mm]584584670
Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa]0,60,60,6
Maximálny prevádzkový tlak výmeníka [MPa]111
Maximálna teplota výhrevnej vody [°C]110110110
Maximálna teplota TUV . [°C] 808080
Výhrevná plocha spodného výmeníka [m2]111,5
Výhrevná plocha horného výmeníka [m2]111
Výkon spodného/horného výmeníka (SV/HV) [kW]2× 242× 2435/27
Trvalý výkon TUV .*/SV ./HV . [l/hod]670/650; 1 080**670/650; 1 080**1 100/760
Doba ohrevu z 10 °C na 60 °C (výmeníkom) [min]222824/16
Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C (2,2 kW) [hod]5,578,5
Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C (3–6 kW) [hod] 6–3
Elektrické krytieIP 44IP 44IP 44
 • TUV – teplá úžitková voda
 • *) Teplá úžitková voda 45 °C
 • **) Výmeníky spojené do série

Rez ohrievačom vody

 • OKC 100 NTR/BP

 • OKC 200 NTR/BP

 • OKC 200 NTRR/BP


Dokumentácia na stiahnutie

nameDokumentácia na stiahnutie
Technický list
nameDokumentácia na stiahnutie
Návod na obsluhu a použitie

Fotogaléria