Zásobníky teplej vody  - stacionárne 0,6 MPa

 • Nepriamo výhrevné ohrievače k postaveniu na zem v objemoch 100–300 litrov so smaltovanou nádobou a výkonným výmeníkom pro ohrev teplej úžitkovej vody (TUV) z externého zdroja.
  Objem 200, 250 a 300 litrov sa vyrába vo variante s dvoma výmeníkmi pre pripojenie dvoch zdrojov výhrevnej vody (napr. plynový kotol + alternatívny zdroj). Pre prepojenie oboch výmeníkov do série môžeme získať zdroj TUV o výkone až 44 – 55 kW.
  Ohrievač je vybavený reguláciou teploty ohrevu TUV(termostat pre ovládanie trojcestného ventilu alebo obehového čerpadla) pre napätie 230 V/50 Hz, poistným ventilom a vývodom pre cirkuláciu. Typy „S bočnou prírubou“ a „Výhrevné teleso“ je možné doplniť elektrickými výhrevnými telesami.
 • Najčastejšie využitie

 • Ohrev TUV celoročně výhrevnou vodou z plynového kotla pre zapojenie s prednostným ohrevom TUV.

  Pre typ OKC x NTRR je možná kombinácia plynového kotla a alternativného zdroja energie alebo pri prepojení oboch výmeníkov do série nepriamovýhrevný zásobník pre kotle nad 24 kW.

  Ďalej je možné použíť k ohrevu TUV pri vybraných typoch i elektrické telesa.