Solárne zásobníky teplej vody


  • Solárne ohrievače vody - bojlery SOL

 

Ohrievače OKC 200 - 500 NTRR,R/SOL sú nepriamo ohrievacie ohrievače určené na prípravu teplej úžitkovej vody pomocou solárneho systému.
Ohrievače vody OKC 200, 250 a 300 NTR/SOL OKC a 400, 500 NTR,R/SOL sú navrhnuté a vyrábané ako súčasť solárneho systému, ktorý obsahuje ďalšie neoddeliteľné prvky tohto systému, ako sú slnečné kolektory a ich držiaky na strechy (stojany na rovnú strechu), expanzná nádoba, rozvody náplne kolektorov a ďalšie prvky nutné na správnu a bezproblémovú funkčnosť solárneho systému.


OKC NTR/SOL -Stacionárny ohrievač s jedným špirálovým výmenníkom pre ohrev TÚV vykurovacou vodou z jedného zdroja. Dohrev možno vykonávať kotlom v hornom výmenníku napr kotlom aj elektrickým telesom TJ 6/4¨.

OKC NTRR/SOL -Stacionárny ohrievač s dvomi špirálovými výmenníkmi na ohrev TUV vykurovacou vodou z dvoch zdrojov. Dodatočný ohrev sa dá vykonať kotlom v hornom výmenníku napr. kotlom aj elektrickým telesom TJ 6/4¨.

  • Hlavné využitie

  • Ohrev teplej vody celoročne solárnym systémom s elektrickým alebo nepriamovýhrevným dohrevom napr. plynovým kotlom, alebo kotlom na tuhé palivá.
  • Svojim menovitým výkonom zaručujú dostatočné množstvo TUV pre bytové jednotky, prevádzky, reštaurácie a podobné zariadenia.

Technické parametre ohrievačov

Stacionárne 1MPa
PrevedenieTyp (číslice – objem ohrievača v litroch)
s dvoma výmenníkmiOKC 200 NTRR/SOL
 OKC 250 NTRR/SOL
 OKC 300 NTRR/SOL
 OKC 400 NTRR/SOL
 OKC 500 NTRR/SOL
s jedným výmenníkom OKC 400 NTR/SOL
 OKC 500 NTR/SOL
Stacionárne 1 MPa pre solárne systémy
TypOKC 200 NTRR/SOLOKC 250 NTRR/SOLOKC 300 NTRR/SOL
Objem [l]200245282
Max. hmotnosť ohrievača bez vody [kg]108120125
Výška ohrievača [mm] 1 3821 562 1 763
Priemer ohrievača [mm]584584597
Max. prevádzkový pretlak v nádobe [MPa]111
Max. prevádzkový pretlak vo výmeníku [MPa]111
Maximálna teplota výhrevnej vody [°C]110110110
Maximálna teplota teplej vody [°C]909090
Objem spodného výmenníka [l]79,510,5
Objem horného výmenníka [l]777
Výhrevná plocha spodného výmeníka [m2]11,451,5
Výhrevná plocha horného výmenníka [m2]111
Výkon spodného/horného výmenníka pri spáde 80/60°C [kW]24/2432/2435/24
Doba ohrevu TUV spodným/horným výmenníkom pri spáde 80/60°C [min] 28/1628/1624/16
Trvalý výkon TUV.* spodným/horným výmenníkom pri spáde 80/60°C [l/hod]670/670990/6701100/670
Výkon spodného/horného výmenníku pri spáde 60/50°C [kW]13/1320/1321/13
Doba ohrevu TUV spodným/horným výmeníkom pri spáde 60/50°C [min]38/1944/1935/19
Trvalý výkon TUV.* spodným/horným výmenníkom pri spáde 60/50°C [l/hod] 330/330490/330517/330
Stacionárne 1 MPa pre solárne systémy
TypOKC 400 NTR/SOLOKC 400 NTRR/SOLOKC 500 NTR/SOLOKC 500 NTRR/SOL
Objem zásobníka (bez anódy a výmenníka, atď.) [l]395395467467
Objem zásobníka [l]378369449436
Hmotnosť [kg]119137135160
Priemer ohrievača [mm]650650700700
Prevádzkový tlak TUV [MPa]1111
Max. prevádzkový pretlak vo výmeníku [MPa]1111
Maximálna teplota výhrevnej vody [°C]110110110110
Maximálna teplota teplej vody [°C]95959595
Výhrevná plocha horného výmenníka [m2]11,4
Výhrevná plocha spodného výmeníka [m2]2222
Výkon spodného výmenníka pri tep.spádu 80/60°C [kW]58585959
Výkon horného výmenníka pri tep.spádu 80/60°C [kW]2637
Trvalý výkon TÚV * spodného výmenníka pri tep.spádu80/60°C [l/h]1423142314481448
Trvalý výkon TÚV * horného výmenníka pri tep.spádu 80/60 ° C [l / h]638908
Výkon spodného výmenníka pri tep.spádu 60/50 ° C [kW] 25252626
Výkon horného výmenníka pri tep.spádu 60/50 ° C [kW]1218
Trvalý výkon TÚV * spodného výmenníka pri tep.spádu 60/50 ° C [l / h] 767767797797
Trvalý výkon TÚV * horného výmenníka pri tep.spádu 60/50 ° C [l / h] 368552
Doba ohrevu TÚV * spodným výmenníkom pri tep.spádu 80/60 ° C [min]]23222726
Doba ohrevu TÚV * horným výmenníkom ** pri tep.spádu 80/60 ° C [min]2217
Doba ohrevu TÚV * spodným výmenníkom pri tep.spádu 60/50 ° C [min] 42414847
Doba ohrevu TÚV * horným výmenníkom ** pri tep.spádu 60/50 ° C [min] 3827

Rez ohrievačom vody   OKC NTRR SOL


Dokumentácia na stiahnutie

nameDokumentácia na stiahnutie
Technický list
nameDokumentácia na stiahnutie
Návod na inštaláciu a používanie

Fotogaléria