Elektrické závesné ohrievače vody


 • OKHE SMART

 
 • Technológia Smart v ohrievačoch je trendom posledných rokov.

  Firma DZD bola jedným z prvých výrobcov na trhu v Európe a dnes predstavuje už tretiu generáciu tohto produktu.

  Ohrievač Smart sa učí sám. Spoznáva správanie sa užívateľa a nastavuje optimálnu teplotu za vás. Náš jedinečný algoritmus dokáže ušetriť minimálne 15 % nákladov na ohrev teplej vody.


  Len ohrievače Smart budú schopné dosiahnuť energetickú triedu B (najlepšie klasické ohrievače spĺňajú triedu C).


  • INTELIGENTNÉ OVLÁDANIE

  • Pokročilý elektronický termostat poskytuje niekoľko manuálnych a automatických funkcií, vrátane režimu SMART, ktorý využíva princíp umelej inteligencie.

  • MANUAL

  • Funkcia bežného termostatu s nastavením teploty vody 40°C – 80°C, vrátane pozície OPTIMUM (55°C)


  • MANUAL HDO

  • Manuálny režim, obsahujúci navyše podporu hromadného diaľkového ovládania (HDO)

  • OPTIMUM 55°C

  • 55°C je hodnota odporúčaná pre manuálne nastavenie.
  • PROG

  • Funkcia bežného termostatu s týždenným programátorom
  • SMART

  • Funkcia inteligentného termostatu s reakciou na spotrebu teplej vody užívateľom.
   SMART HDO - Funkcia inteligentného termostatu s reakciou na spotrebu teplej vody užívateľom, navyše s podporou HDO.
  •  ANTI FREEZE

  • Ohrievač vo vypnutom stave kontroluje minimálnu teplotu 5°C, a tak chráni ohrievač vody pred zamrznutím.


  Inteligentný ohrievač vody OKHE SMART 3. generácie predstavuje celkom nový prístup k dizajnu ohrievačov vody. Základná farebná verzia ohrievača je sivo-biela.  MOBILNÁ APLIKÁCIA

  Inteligentný ohrievač vody s možnosťou pripojenia na HDO (nízka cenová tarifa elektriny). Funkcia SMART HDO prispôsobí prevádzku ohrievača presne podľa vašich potrieb a tým dosiahnete ešte väčšie úspory.

  Ovládajte svoj ohrievač pohodlne pomocou mobilného telefónu, sledujte štatistiky a prehľady o spotrebovanej energii.

  - pre systémy Android 4.3 a vyššie

  - pre Apple iPhone, iPad so systémom iOS 7.0 a vyššie verzie

  -ovládanie chytrého termostatu a zobrazovanie aktuálneho stavu pomocou bluetooth

  - nastavenie termostatu v režime PROG v intervale po jednej hodine.Nastavenie času dovolenky

  -týždenné a mesačné štatistiky odberu prúdu kvôli dokonalému prehľadu o spotrebovanej energii

  - prvý dražický ohrievač ovládaný cez mobilné zariadenie s operačným systémom


   
  Ohrievač je určený na tzv. akumulačný ohrev vody elektrickou energiou. Vodu ohrieva elektrické teleso v smaltovanom, tepelne izolovanom zásobníku. Teleso je v čase ohrevu ovládané riadiacou jednotkou.


  Pomocou kruhového ovladača otočením doľava alebo doprava je možno prepínať medzi niektorým zo štyroch režimov.  Vnútorná riadiaca jednotka je vybavená inteligentným termostatom SMART a prijímačom HDO (Hromadného Dialkového Ovládania). Rozlišuje vysokú a nízku tarifu, podľa nastavenia kódu. Informácie o vysokej a nízkej tarife možno využiť v režimoch MANUÁL a SMART. Užívateľ môže voliť jeden zo štyroch prevádzkových režimov, uvedených v nasledujúcej tabuľke.

   Režim prevádzky Stručný popis
  1.SMARTInteligentný termostat s reakciou na spotrebu teplej vody
   SMART HDORežim SMART s pamäťou signálu HDO
  2.MANUÁLBežný termostat
   MANUÁL HDOBežný termostat blokovaný signálom HDO
  3.PROGBežný termostat s týždenným programom
  4.ANTI-FREEZEOdstavenie bojlera so sledovaním minimálnej teploty 5°C

  V režimoch SMART, SMART HDO, MANUÁL a MANUÁL HDO je možné ovládanie signálom HDO dekódovaným interným prijímačom.
  Ak je cez servisné rozhranie (aplikácia pre Android aleb iOS) aktivovaný prijímač HDO, potom sú režimy SMART a MANUÁL nahradené SMART HDO a MANUÁL HDO.


  Technické parametre ohrievačov

  Typy ohrievačovOKHE 80-SMARTOKHE 100-SMARTOKHE 125-SMARTOKHE 160-SMART
  Objem [l] 80 100 125 152
  Doba ohrevu náplne (hod)2,533,85
  Doba ohrevu náplne (hod)4,8689,5
  Tepelné straty kWh/24h0,720,8311,32

  Dokumentácia na stiahnutie

  nameDokumentácia na stiahnutie
  Návod na obsluhu a inštaláciu OKHE 80-160 SMART
  nameDokumentácia na stiahnutie
  Popis aplikácie smart

  Fotogaléria