Výber ohrievača


Rodiny s malými deťmi alebo zatiaľ bez detí by mali vziať do úvahy životnosť našich ohrievačov a zvažovať objem aj pre nich.Ak zvažujeme kombinovaný ohrev, vyberáme vždy tú horšiu variantu (kde je potrebný väčší objem).

Doporučený minimálny objem zásobníkového ohrievača vody v dm3

Spôsob ohrevuElektrickýPlyn, drevo, uhlie (celoročné neobmedzene)
Predpoklad spotrebymalástrednávysoká
Denný/nočný prúddennýnočnýdennýnočnýdennýnočný
Počet osôb12050508010016080
2205080125125200100
35080100160160200100
480125125180180250125
5100160160200250300160
6125180200300300500200
7 >projektprojektprojektprojektprojektprojektprojekt

Aký je rozdiel medzi zvislým a vodorovným ohrievačom vody?

 • Vodorovný ohrievač vody sa používa väčšinou tam, kde nie je dostatok miesta.Všeobecne, funkčne výhodnejšie sú ohrievače vody umiestnené zvisle, pretože teplá a studená voda sa nemieša toľko ako u ohrievačov umiestnených vodorovne, kde je väčšia styčná plocha medzi teplou a studenou vodou. Len u vodorovných typov s výmenníkom, má vodorovné vyhotovenie výhodu v tom, že voda ohriata na maximálnu teplotu je k dispozícii takmer okamžite, lebo výmenník ohrieva hneď od vršku nádoby.Doba ohrevu: celková doba ohrevu elektrickou energiou je u obidvoch typov rovnaká, pri ohreve výmenníkom je rychlejší vodorovný ohrievač – približne o štvrtinu. Ovšem zvislý kombinovaný typ OKC X/1m2 je približne rovnako rýchly (pri rovnakom prietoku ohrevnej vody).U vodorovného kombinovaného ohrievača je veľmi dôležité, aby výmenník fungoval ako protibežný (je výkonnejší než súbežný). Pri nedodržaní smeru prúdenia ohrevnej vody je možné samozrejme ohriať celý objem tiež, ale za omnoho dlhšiu dobu. Ohrievač sa potom nesprávne dohrieva a nefunguje „samotiaž“.

Aká je funkcia poistného ventilu?

 • Poistný ventil ohrievača má v sebe zabudovaný spätný ventil (spätnú klapku), ktorý bráni pretlačeniu vody späť do vodovodného systému. Odkvapkávanie vody počas ohrevu je v poriadku a signalizuje správnu funkčnosť poistného ventilu. Pri ohreve vody dochádza ku zväčšeniu jej objemu približne o 1% z nahrievaného objemu. To znamená, pre objem 120 litrov by Vám malo vytiecť okolo 1,3 litrov vody. Množstvo odkvapkanej vody môže byť rôzne, záleží na niekoľkých okolnostiach (ohrievaný objem, rozdiel teplôt vody pred ohrevom a po ohreve, tlak vo vodovodnom systéme).Pokiaľ voda odkvapkáva aj mimo vlastný ohrev, problém môže byť nasledujúci:nečistota alebo usadeniny vo ventile môžu zapríčiniť prekvapkávanie; odporúčame otočiť ventilom alebo páčkou (taliansky typ) hore na ventile; toto by sa malo robiť preventívne každé tri mesiace.vo vysokom vstupnom tlaku pri hodnote nad 5 bar, odporúčame na vstupné potrubie umiestniť redukčný ventilodkvapkávanie môže byť samozrejme spôsobené aj poruchou poistného ventilu.Pokiaľ voda odkvapkáva len pri ohreve, navlečte na hrdlo hadičku a zaveďte ju do odpadu. Odvod vody nesmie byť vedený smerom hore, nesmie byť dlhší ako dva metre a musí byť zabezpečený pred zamrznutím a stlačením.Ovšem lepšie riešenie je nainštalovať medzi ohrievač vody a poistný ventil expanznú nádobu. Expanzná nádoba by mala mať objem približne 4% z nádoby ohrievača vody. Potom nebude dochádzať k plytvaniu vody, v niektorých krajinách je toto riešenie dokonca povinné.

Aké je použitie spätnej klapky u kombinovaných ohrievačov vody?

 • Spätná klapka by mala byť umiestnená na vstupe do výmenníka. Tu je nutné dať pozor na zavzdušňovanie výmenníka. Ak máte veľa vzduchu vo vode alebo nemáte dostatočne silné čerpadlo, odporučil by som umiestniť odvzdušňovací ventil medzi výmenník a spätnú klapku. Spätná klapka sa ovšem neodporúča pre „samotiaž“, pretože zvyšuje hydraulický odpor v potrubí.Podnetom pre uzavretie spätnej klapky je už samotné zastavenie prúdenia tekutiny v potrubí v povolenom smere (niekedy sa používa spätný ventil, ktorý funguje v rôznych polohách – máva pružinu). Klapka funguje len v jednej polohe. Súčiastka je to mechanická, predajná samostatne ako napríklad uzatvárací ventil.

Prečo sa môže vyskytnúť zapáchajúca teplá voda?

 • Tento problém se týka skôr vody než ohrievačov. Niektoré vody (studničné, neupravované) obsahujú veľké množstvo sulfátu spolu s baktériami, ktoré tento sulfát redukujú. Tieto baktérie, zdraviu neškodné, v stojatých vodách, ktoré boli zbavené kyslíka produkujú plyn sulfidu vodíka (zápach) využívajúc iontu vodíka z anódovej ochrany. Čím väčšia je činnosť tejto anódy (horšia kvalita vody), tým viac je iontu vodíka a tým viac vzniká plynu sulfidu vodíka. Tieto baktérie nemôžu rásť v prítomnosti atmosferického kyslíka, a preto niesú v zdrojoch studenej vody. Pokiaľ sa tá istá voda zahreje, objavia sa. V niektorých prípadoch pomôže vymeniť anódu za inú, ktorá môže mať iné zloženie. Pokiaľ sa však týmto problém nevyrieši, doporučujeme anódu vymontovať, aj keď sa tým zníži životnosť ohrievača vody.

Mám zvislý ohrievač vody DKD OK 2A. Akým typom ohrievača (rovnakých parametrov) súčasného výrobného programu Vašej spoločnosti, by som mal tento nahradiť?

 • Tento typ bol nahradený súčasným OKC 125, čo je kombinovaný ohrievač vody 125 litrov. Rozmery závesov sú zhodné (450 mm), bohužiaľ rozteč vývodov pro ohrevnú vodu je teraz 440 mm, to je o 100 mm viac a vývody sú vedené dozadu a nie do boku. V našej ponuke už nie je žiadny typ s vývodmi do boku. Funkčne je tento ohrievač rovnaký ako predchádzajúci typ.

Ako postupovať pri vypustení vody z ohrievača?

 • 1) vypnite všetky elektrické ohrevné telesá, ktoré sú v ohrievači
  2)
  zatvorte prívod studenej vody do ohrievača (do ohrievačov)
  3) otvorte ventil (kohútik) teplej vody niekde v súvisiacom potrubí (pozor u pákových batérií — potrebné otvoriť len teplú vodu), ak chcete vypustiť celé potrubie rozvodu teplej vody, otvorte všetky s ním súvisiace ventily
  4)
  pod vyústenie vypúšťacieho ventilu ohrievača umiestnite dostatočne veľkú nádobu, alebo vodu zaveďte do odpadu!
  5)
  otvorte vypúšťací ventil ohrievača! Mal by byť na „T“ odbočke tesne pred vstupom studenej vody do ohrievača (u stacionárnych ohrievačov býva niekedy na celkom samostatnom výstupe v spodnej časti)
  6) pokiaľ sa Vám nepodarilo nájsť vypúšťací ventil ohrievača, vypusťte ohrievač cez skúšobný (odľahčovací) ventil, ktorý je súčasťou poistného ventilu
  7)
  po úplnom vypustení vody z ohrievača všetky ventily (kohútiky) znovu zavrite!
  Upozornenie: Pri vypúšťaní ohrievača na zimu, nezabudnite vypustiť aj vodovodný systém. Pokiaľ bude potom ohrievač dlhšiu dobu bez vody, je dobré ho pred opätovným použitím vyplachnúť.

Ako vyčistiť vnútrajšok ohrievača vody?

 • Po vypustení a otvorení zásobníka uvidíte, akým zpôsobom je výmeník zanesený kameňom. Pokiaľ bude kameň mäkký, mal by sa dať opláchnuť alebo odstrániť prúdem vody alebo poutierať napr. handrou. Pokiaľ bude tvrdý, doporučujeme kameň odstrániť dreveným predmetom (velmi opatrne, v žiadnom prípade sa nesmie poškodiť smalt). Doporučujeme obstarať si nové tesnenie pod prírubu a horčíkovú anódu, ktorej životnosť sa ráta na 2 roky a všetko vymeniť.Opotrebenie je potom závislé od prevádzky a vody v oblasti. Oboje je možné zaslať na dobierku.

Čo je to cirkulácia?

 • Cirkuláciou sa rozumie inštalácia dvojitého rozvodu teplej vody a cirkulačného čerpadla. Jedným potrubím sa voda vedie k odberným miestam, druhou vetvou potom zpäť do ohrievača do cirkulačného otvoru. Do obvodu sa ešte zaradí cirkulačné čerpadlo. Vzdialenosť, pri ktorej by sa mohlo uvažovať o cirkulácii je asi 6 metrov. Táto dľžka zodpovedá potrubiu o svetlosti ¾“. Nedoporučujeme cirkuláciu prevádzkovať u malých ohrievačov a pri ohreve len na nočný prúd. Dochádza tu k nežiadúcemu ochladzovaniu vody v zásobníku.