Prepravu tovaru zabezpečujeme buď prepravnými službami, alebo vlastnými autami. Cena za dopravu sa stanoví po dohode medzi dodávateľom a kupujúcim telefonicky alebo e-mailom.